CATformació és l’agrupació d’empreses que tenen per activitat la impartició de totes aquelles especialitats no acollides al sistema educatiu reglat, com ara acadèmies d’idiomes, centres de formació ocupacional i contínua, preparació d’oposicions, formació a distància i una llarga llista d’empreses dedicades a l’ensenyament.

El seu naixement, al voltant del 1990, va respondre a l’ànim d’integrar diverses associacions territorials de la formació privada catalana, en un únic òrgan institucional.

CATformació és defineix com a organització que basa el seu valor en la cooperació entre els empresaris i empresàries que la componen. Les ganes de sumar esforços es canalitzen cap a la defensa i suport a les empreses, treballadors i usuaris d’un sector tan cabdal en el desenvolupament socioeconòmic del territori com és el de la formació.

Junta Directiva de CATformació