CATformació aglutina al voltant de 300 empreses de formació que mitjançant Assemblea, el màxim òrgan de participació i comandament de l’Organització, prenen decisions rellevants com l’elecció de la Junta Directiva que es responsabilitzarà de la seva direcció, govern i administració. Aquest òrgan de direcció es compromet, amb l’ajuda del cos tècnic, a vetllar pel compliment dels continguts dels estatuts i dels acords presos entre una Assemblea i la següent.

CATformació neix amb la voluntat de tenir presència en els fòrums de consulta i debat, tant de l’Administració autonòmica, com de l’Estat en l’àmbit de la formació contínua i el desenvolupament econòmic mitjançant la qualificació dels recursos humans. Tot un mecanisme de representació que es desplega a través dels següents canals:

La presència de CATformació a tots aquests àmbits de participació territorials és poder defensar els interessos i aportar el criteri empresarial davant els càrrecs d’institucions, administracions, organismes i agents socials que influeixen en la projecció i implementació de les polítiques en matèria de formació.