La principal avantatge de participar a CATformació és tenir la atenció directa d’un cos tècnic que rep i administra una gran quantitat actualitzada d’informació directament arribada a través de tots els canals de participació que manté.

L’associat gaudeix de tota aquesta informació a través de circulars, reculls informatius, normatius i de premsa, així com a través de la revista Formadores editada per CECAP. Molta d’aquesta informació, processada i organitzada, és directament accessible a Internet mitjançant un àrea privada per associats.

També, però se’n beneficia individualment de l’orientació tècnica d’un Gabinet Assessor especialitzat en el sector que dona suport per a les qüestions administratives en la gestió de l’activitat formativa del seu centre.

A més, els associats poden assistir als diferents esdeveniments que CATformació organitza com sessions informatives, conferències, col•loquis, seminaris i reunions de treball sobre temes d’especial rellevància responent a les preocupacions i necessitats del associats.